Hvad er dit navn på Facebook? (Vigtigt at det er præcis det som står på Facebook) *

 
Hvad er dit telefonnummer?

 
Hvilken årgang er du på Gymnasiet/ Hvornår dimitterede du fra Gym? Hvis du går på en videregående uddanelse nu, så må du også gerne noterer det her. *

 
Hvilke fag samt karakterer kan du hjælpe med? Fag på videregående uddannelser må også godt noteres *

 
Vedhæft Eksamensbevis/Standpunktbevis fra gym (krav) evt også karakter fra videregåendeudannelse

 
Efter du har tilmeldt dig som skribent her, så bedes du sende en besked til vores facebookside. Så tager vi kontakt til dig der vedrørende opgavetilbud.

Powered by Typeform